Prawo do posiadania broni w Polsce


Prawdo do posiadania broni w Polsce


W Polsce podstawową kwestią podczas ubiegania się o pozwolenie na broń palną jest wiek wnioskodawcy.
Prawo dopuszcza możliwość posiadania broni osobom, które ukończyły 21 lat. Ubiegający musi nie stanowić zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego. Należy też podać ważną przyczynę posiadania broni. Bronią mogą także dysponować myśliwi z rocznym stażem, strzelcy sportowi czy kolekcjonerzy.


Jaką broń można posiadać bez zezwolenia?

Bez zezwolenia można gromadzić broń w zbiorach muzealnych. Dozwolona jest także broń palna pozbawiona cech użytkowych, alarmowa o kalibrze do 6 mm, paralizatory, ręczne miotacze gazu obezwładniającego oraz broń pneumatyczna. Co ciekawe, bez żadnego upoważnienia można posiadać broń palną rozdzielnego ładowania, wytworzoną przed rokiem 1885 oraz repliki tej broni.

Jaka broń jest niezgodna z prawem?

W żadnym wypadku nie można dokonywać przeróbek broni. Dotyczy to zmieniania jej rodzaju, kalibru czy przeznaczenia. Takie przerabianie broni zalicza się jako nielegalny wyrób broni.

Kto nie uzyska pozwolenia na broń palną?

Pozwolenia na pewno nie zdobędzie osoba:

 • skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
 • skazana prawomocnym wyrokiem za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu w komunikacji
 • nieposiadająca stałego miejsca pobytu w Polsce
 • uzależniona od substancji psychoaktywnych bądź alkoholu
 • posiadająca zaburzenia psychiczne

Możliwe jest także uzyskanie pozwolenia na broń przez osobę pełnoletnią, przed 21 rokiem życia, w ramach wyjątku. Stanowi on sytuację, gdy dana organizacja sportowa lub szkoła skomponuje odpowiedni wniosek. Będzie to jednak broń przeznaczona tylko do celów sportowych.

Kto wydaje pozwolenia na broń i jakie dokumenty trzeba złożyć?

Pozwolenia na broń palną udziela komendant wojewódzki Policji. Należy złożyć wniosek składający się z podstawowych danych osobowych, wymieniający rodzaje broni, liczbę jednostek i cel, jakiemu ma służyć. Trzeba załączyć także powód, dla którego ubiegamy się o pozwolenie. Jeżeli jest to ochrona osobista, należy udowodnić stałe, realne zagrożenie życia, zdrowia bądź mienia. Do wniosku obowiązkowo dodajemy orzeczenie lekarskie i psychologiczne, dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji, która wynosi 242 zł, a także dwa zdjęcia. Konieczne jest także zdanie egzaminu przed komisją ze znajomości przepisów dotyczących posiadania, używania i posługiwania się daną bronią. Opłata za egzamin wynosi 500 zł.

W jakim celu można zdobyć pozwolenie na broń?

Podczas ubiegania się o pozwolenie trzeba poinformować o ważnej przyczynie posiadania broni. W zależności od stanu faktycznego celem może być:

 • ochrona osobista bądź osób i mienia
 • łowiectwo
 • zastosowanie sportowe
 • rekonstrukcja historyczna
 • kolekcjonerstwo
 • zastosowanie szkoleniowe

Konsekwencje bezprawnego posiadania broni

Mówi o nich Art. 263 § 2 k. k.: kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat ośmiu.
Droga do legalnego posiadania broni jest żmudna i wyboista. Alternatywę mogą stanowić repliki broni czarnoprochowej.

3 thoughts on “Prawo do posiadania broni w Polsce

  1. Z tego co wiem (ale proszę na tym nie polegać), ma zastosować takie środki przemocy jak napastnik, a nie większe. To oznacza, że jak 100 kilowy osiłek walnie jakąś chudą niewiastę w łep, to ona tylko może mu oddać w ten sam sposób – z Colta nie może strzelać, bo to będzie nieadekwatne do ataku.

 1. Takie prawo chroni przestępców, a nie ofiary. Każdy powinien mieć możliwość obrony przed bandytami, którzy go napadają. A bandyci i tak broń mają.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *