Pozwolenie na broń w celach kolekcjonerskich


Pozwolenie na broń kolekcjonerską

Na dzień 31 grudnia 2015 roku 3139 osobom w Polsce wydano pozwolenie na broń w celach kolekcjonerskich, a do tego czasu kolekcjonerzy zarejestrowali łącznie 13349 sztuk broni.

Osoby posiadające pozwolenie na broń w celach kolekcjonerskich stanowią 1,62% wszystkich posiadaczy broni, a posiadane przez nie egzemplarze broni – 3,4% egzemplarzy zarejestrowanych broni. Na jednego kolekcjonera przypada 4,3 sztuki broni – więcej niż na jedną osobę posiadającą pozwolenie na broń do ochrony osobistej!


Jak uzyskać zezwolenie na broń do celów kolekcjonerskich?

Aby uzyskać pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich, musisz być członkiem stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim. Na stronie Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni jest opublikowana lista stowarzyszeń kolekcjonerskich działających w poszczególnych województwach.

Jak przystąpić do stowarzyszenia kolekcjonerskiego?

W zależności od wyboru stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim lub strzeleckim opłaty (takie jak miesięczna lub roczna składka oraz wpisowe) mogą się różnić nawet o kilkaset złotych. Najpierw zapoznajesz się ze statutami stowarzyszenia, a następnie pobierasz deklaracje członkowską do wypełnienia, którą przesyłasz pocztą, lub rejestrujesz się online.

Każdy klub rządzi się częściowo własnymi prawami. Niektóre mogą wymagać odbycia stażu członkowskiego, w który mogą wchodzić np. zajęcia z klubowym instruktorem, inne – polecenia przez obecnego członka stowarzyszenia.


Jak zdać egzamin na broń do celów kolekcjonerskich?

Do dnia 23 maja 2015 roku sprawdzian strzelecki nie obowiązywał osób ubiegających się o broń do celów kolekcjonerskich, pamiątkowych lub o wydanie pozwolenia na posiadanie kuszy. Od tego dnia każda osoba, która chce posiadać broń w celu kolekcjonerskim, musi zdać sprawdzian strzelecki podczas egzaminu przed policją. Egzamin obejmuje również część teoretyczną – w formie (nawet podchwytliwego) testu.

Część praktyczna egzaminu (na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2015) obejmuje nie tylko sprawdzian strzelecki, ale sprawdza również:

 • znajomość zasad zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy,
 • umiejętność prawidłowego składania i rozkładania, ładowania i rozładowywania broni,
 • postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze strzelanie,
 • określanie części broni.

Część teoretyczna egzaminu sprawdza wiedzę z zakresu:

 • ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie,
 • przepisów Kodeksu Karnego, dotyczących przestępstw związanych z bronią,
 • obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności.

Aby zdać teoretyczny egzamin, musisz odpowiedzieć prawidłowo na wszystkie pytania.

Koszt egzaminu na broń kolekcjonerską to 1150 zł. Przed przystąpieniem do egzaminu przejdź przez szkolenie na strzelnicy z doświadczonym instruktorem, a także zapoznaj się z przykładowymi pytaniami z części teoretycznej.

Czy można ominąć egzamin na broń dla kolekcjonerów?

Tak, jeżeli złożysz jednocześnie wniosek o broń do celów sportowych i broń sportową do celów kolekcjonerskich. Zdanie egzaminu na patent strzelecki (koszt 400 zł) i uzyskanie licencji Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (koszt 75 zł) zwalnia z egzaminu na broń kolekcjonerską przed policją.


Wniosek na wydanie pozwolenia na broń w celach kolekcjonerskich

We wniosku o wydanie pozwolenia na broń w celach kolekcjonerskich musisz podać przyczynę posiadania broni – czyli udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim – a także liczbę sztuk broni, jaką chcesz posiadać. Postaraj się jak najbardziej klarownie i opisowo przedstawić swoją argumentację. Tym samym zwiększ swoją szansę na otrzymanie pozwolenia na tyle sztuk broni, ile zostało określone we wniosku.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich?

Wspomniany wyżej wniosek należy złożyć z:

 • zaświadczeniem od lekarza i psychologa (oryginalnym bądź zaświadczoną kopią),
 • zaświadczeniem o przynależności do stowarzyszenia kolekcjonerskiego
 • poświadczonym statusem stowarzyszenia,
 • oryginałem wniesienia opłaty skarbowej w Urzędzie Miasta,
 • dwoma zdjęciami w formacie 3 cm x 4 cm.

Jeżeli spełniasz wszystkie wymogi dotyczące osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń w celach kolekcjonerskich i masz pozytywne wyniki badań psychologicznych oraz lekarskich, policja ma obowiązek wydać pozwolenie na broń. Modyfikacji może ulec jedynie liczba jednostek broni określona w pozwoleniu, dlatego na wszelki wypadek można ją zawyżyć o kilka sztuk we wniosku, oczywiście dbając o solidne uzasadnienie merytoryczne.

Oczekiwanie na pozwolenie na broń kolekcjonerską

Po złożeniu wniosku otrzymasz powiadomienie o rozpoczęciu procedury administracyjnej. Przyznanie pozwolenie na broń kolekcjonerską może potrwać nawet do dwóch miesięcy. Możliwe, że w tym czasie odezwie się do Ciebie dzielnicowy i zapowie wizytę w celu przeprowadzenia z Tobą rozmowy. Niewykluczone, że zapyta o Ciebie Twoich sąsiadów, aby dowiedzieć się, czy masz nieposzlakowaną opinię.


Kontrowersja: pistolety maszynowe i karabinki samoczynne jako broń kolekcjonerska

We wniosku o pozwolenie na broń kolekcjonerską możesz ubiegać się o posiadanie pistoletu maszynowego w kalibrze od 6 do 12 mm, a także karabinku samoczynnego w kalibrze od 5,45 do 7,62 mm. Jednakże wśród ubiegających się o broń kolekcjonerską powtarzają się sytuacje, w których odmawia się wydania pozwolenia na owe bronie. Jest to niezgodne z prawem.

Kwestię tę reguluje prawodawstwo unijne. Dyrektywa Rady z dnia 18 czerwca 1991 w sprawie kontroli, nabywania i posiadania broni (91/477/EWG), która dzieli bronie na cztery kategorie: A, B, C i D. Kategoria A, której nie mogą posiadać cywile, obejmuje bronie samoczynne. I gdyby tutaj zakończyć interpretację prawa, wysunęlibyśmy wniosek, że faktycznie nie można się ubiegać o posiadanie wyżej wymienionego pistoletu czy karabinku, jednak to byłby poważny błąd. Bowiem w tej samej dyrektywie istnieje przepis mówiący, że owa dyrektywa nie dotyczy nabywania oraz posiadania broni i amunicji zgodnie z prawem krajowym m.in. przez kolekcjonerów. Wymienione karabinki i pistolety byłyby niedostępne dla kolekcjonerów, gdyby tak regulowało polskie prawo – ale jest wręcz przeciwnie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.