Jak uzyskać pozwolenie na broń sportową


Broń sportowa

16805 osobom wydano pozwolenie na broń do celów sportowych w Polsce do końca 2015 roku. Tylko w poprzednim roku 2824 osób otrzymało takie zezwolenie.

Posiadacze pozwolenia na broń sportową mają w sumie 35 903 egzemplarzy broni, co daje średnio 2 sztuki broni na osobę. Więcej niż w przypadku osób posiadających pozwolenie na broń do ochrony osobistej… Jak zdobyć pozwolenie na broń do celów sportowych?


Zostań członkiem klubu strzeleckiego

W Twojej okolicy na pewno znajduje się klub strzelecki, do którego śmiało możesz dołączyć. Koszt zapisu wynosi zazwyczaj około 100-150 zł (plus dodatkowo regularne składki członkowskie regulowane indywidualnie przez dany klub).
Tym, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze klubu, jest jego infrastruktura i wyposażenie. Spędzimy bowiem w tym miejscu dużo czasu na treningach z bronią sportową, która będzie najprawdopodobniej własnością odwiedzanego przez nas klubu.


Zdaj egzamin na patent strzelecki

Kolejnym etapem zbliżającym nas do upragnionego pozwolenia na broń do celów sportowych jest zdanie egzaminu na patent strzelecki. Jest to dokument potwierdzający opanowanie podstawowych umiejętności obsługi broni palnej oraz uprawniający do czynnej aktywności w sportach strzeleckich.

Pierwsza część takiego egzaminu to test teoretyczny, który wymaga udzielenia 10 poprawnych odpowiedzi na pytania dotyczące:

 • ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,
 • rozporządzeń na temat przechowywania i transportowania broni,
 • przepisów sportowych PZSS,
 • zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią, budowy, zasad działania oraz informacji technicznych broni sportowej,
 • a także znajomości przepisów kodeksu karnego odnoszących się do przestępstw związanych z bronią.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, otrzymamy specjalne metryczki strzelań, z którymi udajemy się bezpośrednio na teren strzelnicy. Praktyczna część egzaminu obejmuje:

 • sprawdzenie przestrzegania regulaminu obowiązującego na strzelnicy,
 • zweryfikowanie umiejętności obsługi broni (rozkładanie, składanie, ładowanie, rozładowywanie, działanie w przypadku niesprawności broni oraz jej odbezpieczanie i zabezpieczanie),
 • sprawdzian umiejętności strzeleckich z użyciem wcześniej wylosowanego rodzaju broni.

Patent strzelecki wydawany jest na takie rodzaje dyscyplin jak pistolet, karabin oraz strzelba gładkolufowa. Możemy od razu podejść do wszystkich strzelań lub wybrać jedną, najbardziej interesującą nas dyscyplinę. Należy jednak pamiętać, że jeżeli zechcemy rozszerzyć patent, będziemy musieli ponownie podejść do każdego ze strzelań. Warto więc od razu zdecydować się na wszystkie możliwe kategorie. Koszt przystąpienia do takiego egzaminu wynosi 400 zł.


Wystąp o licencje

Licencja upoważnia do aktywnego uczestnictwa w zawodach strzeleckich z określonych dyscyplin. Wydaje się ją na rok kalendarzowy, co wiąże się z obowiązkiem odnawiania jej na kolejne lata. Całość to koszt 75 zł, z czego 50 zł trafia na konto Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego na wydanie licencji, a pozostałe 25 zł kwoty to opłaty administracyjne trafiające na konto regionalnego PZSS.

Aby utrzymać licencję, należy w ciągu roku wziąć udział w ośmiu konkurencjach strzeleckich, z czego 4 muszą dotyczyć przewodniej dyscypliny (zwykle pistolet) zaś pozostałe 4 strzelań z karabinu i strzelby.

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE LICENCJI

Zdobądź zaświadczenie z klubu sportowego i zbieraj starty w zawodach

Jedną z rzeczy, które zostały zawarte w ustawie o broni i amunicji, jest posiadanie zaświadczenia o członkostwie w klubie. Dokument ten bez problemu można uzyskać w swoim klubie sportowym.

Starty w zawodach mogą też przyczynić się do otrzymania określonej ilości jednostek broni od Policji. Przykładowo KPW w Warszawie przyznaje pozwolenie na broń sportową na X+1 jednostek centralnego zapłonu, gładkolufowej i bocznego zapłonu. Dobrze jest więc sprawdzić w swoim Wydziale Postępowań Administracyjnych, jaki jest sposób określania tych ilości jednostek broni.

Pójdź po zaświadczenie od psychologa i lekarza sportowego

Zanim przejdziesz do formalnych kwestii związanych z pisaniem wniosku o pozwolenie na broń – musisz wcześniej odwiedzić psychologa i lekarza sportowego.
Dokładne informacje dotyczące zakresu badań oraz wymagań, jakie musi spełnić kandydat do posiadania pozwolenia na broń, precyzuje nowe rozporządzenie dotyczące badań lekarskich. Należy pamiętać, że lekarskie badania tracą swoją ważność po 3 miesiącach, w związku z czym musimy w tym czasie złożyć wymagany wniosek lub w razie upłynięcia terminu ponownie wybrać się na badania.


Złóż wniosek o pozwolenie na broń

Ostatnim, formalnym etapem jest napisanie i złożenie wniosku o pozwolenie na broń. Musimy przedstawić w nim czytelnie naszą motywację posiadania broni oraz liczbę sztuk broni, jaką chcemy posiadać, wraz z uzasadnieniem celu jej posiadania. Od niedawna Policja zaprasza potencjalnych posiadaczy broni na rozmowy mające na celu ocenienie prawdziwych intencji kandydata. Aby jednak uniknąć tego rodzaju spotkań, lepiej już we wniosku sprecyzować nasze zamierzenia w możliwie wyczerpujący sposób.

Cele posiadania broni zostały zawarte w Ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji i nie stanowią katalogu zamkniętego, a ukazują jedynie przykładowe motywy jej posiadania jak np.: ochrona osobista, cele łowieckie, sportowe, kolekcjonerskie, szkoleniowe, czy pamiątkowe.
Powyższe cele należy ponadto uzasadnić, podając ich dokładną przyczynę. Przykładowo, jeżeli chcemy otrzymać pozwolenie na broń w celach kolekcjonerskich, musimy przedstawić dokumenty potwierdzające nasze członkostwo w stowarzyszeniu o takim charakterze. W celu otrzymania pozwolenia na broń sportową przedstawiamy nasze kwalifikacje sportowe, przynależność do stowarzyszenia strzeleckiego oraz licencje PZSS

Jeżeli wszystkie kryteria zostały dokładnie opisane we wniosku i nie ma co do nich zastrzeżeń – Policja musi wydać nam pozwolenie na broń. Może natomiast nie wyrazić zgody na wskazaną przez nas liczbę jednostek broni. Warto więc sprecyzować szczegółowo, do jakich konkretnie konkurencji potrzebny będzie nam każdy egzemplarz broni.

Pamiętaj o niezbędnych dokumentach, z którymi należy wystąpić do odpowiedniego w Twoim województwie Komendanta Wojewódzkiego Policji:

 • wniosek z uzasadnieniem (liczba jednostek broni, powody ich posiadania)
 • orzeczenie lekarza sportowego i psychologa
 • zaświadczenie o członkostwie w stowarzyszeniu strzeleckim
 • patent strzelecki
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dwa zdjęcia w formacie 3 cm x 4 cm
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:

 • 400 zł za egzamin na patent strzelecki
 • koszt zapisu do klubu strzeleckiego i składki członkowskie
 • 75 zł na licencję
 • 242 zł za decyzję administracyjną wydającą pozwolenie na broń
 • 17 zł za wydanie zaświadczenia uprawniającego nas do zakupu broni

Jeżeli wszystko poszło pomyślnie – od tej chwili możesz cieszyć się z możliwości posiadania własnej broni do celów sportowych!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.