Legalna broń - niebezpieczna?

Amerykańskie Biuro Statystyk Kryminalnych (Bureau of Justice Statistics) szacuje, że posiadanie broni zapobiega 550 gwałtom, 1000 morderstwom i 5200 innym brutalnym przestępstwom każdego dnia. Wbrew niepokojom społecznym statystyki pokazują, że liczba broni posiadanych przez mieszkańców danego kraju nie determinuje liczby zabójstw dokonanych bronią palną.

Polska jest jednym z najbardziej rozbrojonych krajów w Europie. Podczas gdy w Szwajcarii liczba ludności jest niższa o ok. 30 mln w porównaniu do Polski, na 100 Szwajcarów przypada prawie 46 sztuk broni!

Źródło:
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2007/en/Small-Arms-Survey-2007-Chapter-02-annexe-4-EN.pdf
http://www.gunpolicy.org/firearms/compare/148/rate_of_gun_homicide/159,178,152,177,136,104,66,28,81,125
  • Liczba sztuk broni na 100 osób (2007 r.)
  • Liczba zabójstw dokonanych bronią palną na 100 osób

Posiadanie broni palnej przez mieszkańców danego kraju nie jest jednoznaczne z wyższymi wskaźnikami zabójstw za pomocą broni palnej. Na Węgrzech na 100 osób przypada więcej broni w porównaniu do Polski, a wskaźnik zabójstw jest niższy. W Szwajcarii, jednym z najbardziej uzbrojonych krajów na całym świecie, liczba zabójstw jest niemal identyczna jak na Litwie, a tam liczba broni na 100 mieszkańców wynosi zaledwie 0,7!

Liczba osób w Polsce, którym wydano pozwolenie na brońStan na rok 2020

W jakim celu wydano broń?

Liczba broni zarejestrowanych przez posiadaczyStan na rok 2020

Źródło:
http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/bron/bron-pozwolenia/122012,Bron-Pozwolenia-2015.html

Około 60% posiadaczy legalnej broni zdobyło ją do celów łowieckich i nie poprzestają na posiadaniu tylko jednej sztuki, a co najmniej dwóch. Jednak najwięcej broni przypada na jednego kolekcjonera (3,28), chociaż stanowią oni tylko niewielką wszystkich posiadaczy legalnej broni. Tylko nieco ponad 32 tysiące osób zdobyło pozwolenie na broń do ochrony osobistej.