Legalna broń - niebezpieczna?

Amerykańskie Biuro Statystyk Kryminalnych (Bureau of Justice Statistics) szacuje, że posiadanie broni zapobiega 550 gwałtom, 1000 morderstwom i 5200 innym brutalnym przestępstwom każdego dnia. Wbrew niepokojom społecznym statystyki pokazują, że liczba broni posiadanych przez mieszkańców danego kraju nie determinuje liczby zabójstw dokonanych bronią palną.

Polska jest jednym z najbardziej rozbrojonych krajów w Europie. Podczas gdy w Szwajcarii liczba ludności jest niższa o ok. 30 mln w porównaniu do Polski, na 100 Szwajcarów przypada prawie 46 sztuk broni!

Źródło:
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2007/en/Small-Arms-Survey-2007-Chapter-02-annexe-4-EN.pdf
http://www.gunpolicy.org/firearms/compare/148/rate_of_gun_homicide/159,178,152,177,136,104,66,28,81,125
  • Liczba sztuk broni na 100 osób (2007 r.)
  • Liczba zabójstw dokonanych bronią palną na 100 osób

Posiadanie broni palnej przez mieszkańców danego kraju nie jest jednoznaczne z wyższymi wskaźnikami zabójstw za pomocą broni palnej.
Na Węgrzech na 100 osób przypada więcej broni w porównaniu do Polski, a wskaźnik zabójstw jest niższy. W Szwajcarii, jednym z najbardziej uzbrojonych krajów na całym świecie, liczba zabójstw jest niemal identyczna jak na Litwie, a tam liczba broni na 100 mieszkańców wynosi zaledwie 0,7!

Liczba osób w Polsce, którym wydano pozwolenie na brońStan na rok 2016

W jakim celu wydano broń?

Liczba broni zarejestrowanych przez posiadaczyStan na rok 2016

Źródło:
http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/bron/bron-pozwolenia/122012,Bron-Pozwolenia-2015.html

62% posiadaczy legalnej broni zdobyło ją do celów łowieckich i nie poprzestają na posiadaniu tylko jednej sztuki, a co najmniej dwóch. Jednak najwięcej broni przypada na jednego kolekcjonera (4,3), chociaż stanowią oni tylko 1,5% wszystkich posiadaczy legalnej broni. Tylko nieco ponad 50 tysięcy osób zdobyło broń do ochrony osobistej.